Wilkinson Microwave Anisotropy Probe – Další jazyky