Vzdušně-kosmické síly Ruské federace – Další jazyky