Vzdušné síly Armády České republiky – Další jazyky