Vyhodnocení vlivů na životní prostředí – Další jazyky