Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové – Další jazyky