Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka – Další jazyky