VIII. sjezd Komunistické strany Číny – Další jazyky