Všeobecné volby v Gabonu v roce 1973 – Další jazyky