Thomas Herbert, 8. hrabě z Pembroke – Další jazyky