Syndicat des transports d'Île-de-France – Další jazyky