Světová organizace duševního vlastnictví – Další jazyky