Světová federace demokratické mládeže – Další jazyky