Stockholm International Peace Research Institute – Další jazyky