Společná ministerstva Rakouska-Uherska – Další jazyky