Sovětská okupace východního Polska 1939 – 1941 – Další jazyky