Sněmovna národů Federálního shromáždění – Další jazyky