Sněmovna lidu Federálního shromáždění – Další jazyky