Seznam států USA podle vstupu do Unie – Další jazyky