Seznam ministrů národní obrany Československa – Další jazyky