Seznam francouzských královen a císařoven – Další jazyky