Sasko-výmarsko-eisenašské vévodství – Další jazyky