Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 478 – Další jazyky