Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 – Další jazyky