Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí – Další jazyky