Polskie Stronnictwo Ludowe (1895-1913) – Další jazyky