Pohřebiště československých legionářů ve Vladivostoku – Další jazyky