Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí – Další jazyky