Přírodní park Údolí Prunéřovského potoka – Další jazyky