Pálffyho palác (Bratislava, Panská) – Další jazyky