Originální Pražský Synkopický Orchestr – Další jazyky