Ondřej Alois Ankwicz ze Skarbek-Poslawice – Další jazyky