Nizozemská západoindická společnost – Další jazyky