Neznělá alveolární laterální frikativa – Další jazyky