Německá sociálně demokratická strana dělnická v ČSR – Další jazyky