Minimální polynom (lineární algebra) – Další jazyky