Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii – Další jazyky