Mezinárodní standardní číslo audiovizuálního díla – Další jazyky