Mezinárodní letiště Indiry Gándhíové – Další jazyky