Mezinárodní hydrografická organizace – Další jazyky