Mezinárodní ženská sionistická organizace – Další jazyky