Marilène Oranžsko-Nasavská, van Vollenhoven – Další jazyky