Marie Jindřiška Habsbursko-Lotrinská – Další jazyky