Marie Antonie z Valdštejna-Vartenbergu – Další jazyky