Město oblastního významu (Ukrajina) – Další jazyky