Lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty – Další jazyky