Lidová fronta pro osvobození Palestiny - Hlavní velení – Další jazyky