Leopoldina Marie Anhaltsko-Desavská – Další jazyky