Kreolské jazyky na bázi španělštiny – Další jazyky