Královský hohenzollernský domácí řád – Další jazyky