Komunistická strana Nepálu (maoisté) – Další jazyky